• slide 1

    Selamat Datang ke Sekolah Kebangsaan Seri Saujana, Kuala Lumpur.

  • slide 2

    Selamat Datang ke Sekolah Kebangsaan Seri Saujana, Kuala Lumpur.

  • slide 3

    Selamat Datang ke Sekolah Kebangsaan Seri Saujana, Kuala Lumpur.

GURU BESAR

Linda

Kamarul, Guru Besar

En Kamarul Ariffin Ishak

Guru Kanan

Nancy

Kosong

GPK Pentadbiran

Mary

Kosong

GPK Hal Ehwal Murid

Helen

Rozaidi Ismail

GPK Kokurikulum

INFRA

PEJABAT :
BILIK GURU :
PERPUSTAKAAN :
SURAU :
KANTIN :
KELAS :
MAKMAL KOMPUTER :
PADANG :


PBL


Project Based Learning atau pun Pembelajaran Berasaskan Projek merupakan salah satu daripada 3 strategi PdPc STEM, selain daripada Inkuiri dan juga Penyelesaian Masalah. 

Dalam nak melahirkan murid yang berfikir secara KBAT, memiliki kemahiran penyelesaian masalah (problem solving) dan juga Innovative Thinking (Pemikiran Inovatif), maka pelaksanaan PdPc sebegini memberi kebebasan untuk murid mencari lebih banyak ilmu, dan tidak hanya terhad kepada ilmu daripada buku teks sahaja!

6 Kluster Utama PBL - STEM, MULTIMEDIA, SENI VISUAL, KEUSAHAWANAN, E-SPORT DAN SENI PENTAS

PIBG


JAWATANKUASA PIBG 2020/2022

PENAUNG :

YANG DIPERTUA :

NAIB YANG DIPERTUA :

SETIAUSAHA :

PENOLONG SETIAUSAHA :

BENDAHARI :

PENOLONG BENDAHARI :

AJK IBU BAPA :

AJK GURU :


TS25

Program Transformasi Sekolah (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah yang berkualiti tinggi agar selaras dengan keperluan semasa pendidikan di negara kita.

Mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025

TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui :

1. Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan.

2. Disokong kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan.

3. Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi.

4. Komitmen komuniti yang padu.

ALAMAT
Sekolah Kebangsaan Seri Saujana
Jalan Mesra Ria, Bandar Baru Seri Petaling,
Kuala Lumpur
Telefon : 03-90592243
Fax : 03-90592243

PETA